Registrace na Obrok 2017 je již uzavřena!


Do Obroku 2017 zbývá:

Zaostřeno na Obrok 2017

Obrok je celorepublikové setkání skautů a skautek starších patnácti let – roverů a rangers, které se zaměřuje na navazování nových přátelství, podporu roverského programu, inspiraci, zážitky, seberozvoj a posílení sounáležitosti se skautským hnutím.

Devátý ročník se uskuteční 7.–11. 6. na Bojišti v Trutnově. Nebudou chybět přednášky, workshopy, služba pro místní komunitu, inspirace pro roverské kmeny, ale ani koncerty, noční programy a sporty.

Obrok se poprvé konal v květnu roku 2000, poté v roce 2003 a od té doby se koná vždy jednou za dva roky. Akci pořádá Junák – český skaut, z. s.

Co Ti může Obrok nabídnout?

Inspiraci, roverský program, sdílení zkušeností, odpočinek, zábavu! Celý program bude rozdělen do několika bloků:
Služba, Krinspiro, Živly, VaPro a Velká hra.

Kontakty

Sledujte a používejte hashtagy: #obrok17 #skaut